Cilj je bio upoznati širu javnost sa jadranskim djelom monarhije.

Leave a Comment